Výzva č. 6


VYHLÁŠENÍ VÝZVY č.6


11.5.2012 17:37:06

Místní akční skupina Východní Slovácko, o.s., v souladu se Strategickým plánem Leader MAS Východní Slovácko na období 2007-2013 vyhlašuje 6. výzvu k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova.

Seznam přijatých projektů v 6.výzvě


15.6.2012 10:24:10

Seznam přijatých žádostí o dotaci v 6. výzvě MAS Východní Slovácko – 16.kolo

Seznam vybraných žádostí – 6. výzva


22.6.2012 06:22:00 

Seznam vybraných žádostí

Hodnocení projektových žádostí podaných v 6. výzvě


25.6.2012 21:45:20 |

Výběrová komise MAS Východní Slovácko provedla dne 21.6.2012 hodnocení projektových žádostí podaných v 6. výzvě. Bylo podáno celkem 19 žádostí, které úspěšně prošly jak administrativní kontrolou, tak i kontrolou přijatelnosti. Finanční prostředky alokované na tuto výzvu byly dostatečné k pokrytí celkové požadované dotace, proto bylo rozhodnuto o poskytnutí podpory všem žadatelům.

Hodnocení projektových žádostí podaných v 6. výzvě