Změna termínu registrace na RO SZIF - 5. výzva PRV

V důsledku nouzového stavu vyhlášeného 12. 3. 2020 (usnesení vlády ČR č. 194) probíhá proces věcného hodnocení a výběru přijatých projektů v 5. výzvě PRV korespondenční formou. Proces hodnocení se tímto prodloužil natolik, že MAS nemohla žadatelům garantovat 3 pracovní dny pro registraci na RO SZIF (podmínka Pravidel 19.2.1 kapitola 4.5 bod a). Z tohoto důvodu MAS zažádala o prodloužení termínu registrace vybraných projektů na RO SZIF do 30. 4. 2020

Změna byla ze strany SZIF schválena dne 8. 4. 2020.

Děkujeme za pochopení.