Změna termínu registrace na RO SZIF - 5. výzva PRV

V důsledku nouzového stavu vyhlášeného 12. 3. 2020 (usnesení vlády ČR č. 194) probíhá proces věcného hodnocení a výběru přijatých projektů v 5. výzvě PRV korespondenční formou. Proces hodnocení se tímto prodloužil natolik, že MAS nemohla žadatelům garantovat 3 pracovní dny pro registraci na RO SZIF (podmínka Pravidel 19.2.1 kapitola 4.5 bod a). Z tohoto důvodu MAS zažádala o prodloužení termínu registrace vybraných projektů na RO SZIF do 30. 4. 2020

Změna byla ze strany SZIF schválena dne 8. 4. 2020.

Děkujeme za pochopení.

Aktuality

Archív

Činnost MAS finančně podporují

 

Podporovatelé MAS

 

Spolupracujeme
Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo zemědělství Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo životního prostředí Ministerství školství, sportu a tělovýchovy
Státní zemědělský fond Centrum pro regionální rozvoj Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Zlínský kraj Mendelova univerzita
Národní síť místních akčních skupin Východní Slovácko Mikroregion Bílé Karpaty Sdružení místních samospráv Celostátní síť pro venkov