Loga_OPZ+

Komunitní venkovský tábor – Suchá Loz 2023

 

MAS Východní Slovácko, z.s. tento rok pořádá komunitní venkovský tábor Živly přírody v Suché Lozi.

Tábor je určen pro děti ve věku 1.-5. třídy, jejichž rodiče mají vazbu na území MAS Východní Slovácko (v regionu žijí, pracují, či dítě umisťované na tábor studuje v regionu MAS).

Termín konání tábora: 7. 8. 2023 - 11. 8. 2023; vždy od 7:30 do 15:30

Místo konání: Skautská chata - Suchá Loz č.p. 378, 687 53 Suchá Loz

Odpovědná osoba: Petra Dohnalová

Cena tábora je 1 500 Kč/dítě.


Plakát Suchá Loz


Více viz přiložené dokumenty:

Přihláška

Zdravotní dotazník

Smlouva

Monitorovací list podpořené osoby - rodiče

Rodiče, kteří chtějí své dítě na tábor přihlásit, prosíme o vyplnění přihlášky, zdravotního dotazníku. Následně s Vámi bude sepsána smlouva a monitorovací list.

Více informací:

Petra Dohnalová – odpovědná osoba - 733 537 681, email: p.kubisova@seznam.cz 

Vojtěch Surmař - manažer MAS Východní Slovácko - 606 863 992, email: vychodnislovacko@gmail.com

 

Tábory jsou pořádány v rámci projektu "1. Projekt OPZ+ MAS Východní Slovácko" (reg. č. ento projekt CZ.03.02.01/00/22_008/0000038), který je dotován z fondů Evropské unie a státního rozpočtu České republiky.