Loga_OPZ+

Komunitní venkovské tábory – Uherský Brod 2023

 

MAS Východní Slovácko, z.s. tento rok pořádá komunitní venkovské tábory v Uherské Brodě.

Tábor je určen pro děti od 6 do 11 let, jejichž rodiče mají vazbu na území MAS Východní Slovácko (v regionu žijí, pracují, či dítě umisťované na tábor studuje v regionu MAS).

Termíny konání tábora: 17. 7. 2023 - 21. 7. 2023; 7. 8. 2023 - 11. 8. 2023 vždy od 7:30 do 15:30

Místo konání: Dobrovolnické centrum STOPA, Pod Valy 664 Uherský Brod

Cena tábora: 950 Kč


Plakát UB


Více viz přiložené dokumenty:

Přihláška + zdravotní dotazník

Smlouva

Monitorovací list podpořené osoby - rodiče

Rodiče, kteří chtějí své dítě na tábor přihlásit, prosíme o vyplnění přihlášky, zdravotního dotazníku. Následně s Vámi bude sepsána smlouva a monitorovací list.

Více informací:

Mgr. Jana Haluzová - 724 651 281, email: jana.haluzova@uhbrod.charita.cz

Vojtěch Surmař - manažer MAS Východní Slovácko - 606 863 992, email: vychodnislovacko@gmail.com

 

Tábory jsou pořádány v rámci projektu "1. Projekt OPZ+ MAS Východní Slovácko" (reg. č. ento projekt CZ.03.02.01/00/22_008/0000038), který je dotován z fondů Evropské unie a státního rozpočtu České republiky.