Loga_OPZ+

Komunitní venkovský tábor – Vlčnov 2023

 

MAS Východní Slovácko, z.s. tento rok pořádá komunitní venkovský tábor Prázdniny v klubu ve Vlčnově.

Tábor je určen pro děti od 1. třídy ZŠ, jejichž rodiče mají vazbu na území MAS Východní Slovácko (v regionu žijí, pracují, či dítě umisťované na tábor studuje v regionu MAS).

Termín konání tábora: 31. 7. 2023 - 4. 8. 2023; vždy od 8:00 do 16:00

Místo konání: Vlčnov (Vlčnov 186, 68761 Vlčnov)

Odpovědná osoba: Sabina Mikulcová.


Plakát - OPZ Vlčnov


Více viz přiložené dokumenty:

Přihláška

Zdravotní dotazník

Smlouva

Monitorovací list podpořené osoby - rodiče

Rodiče, kteří chtějí své dítě na tábor přihlásit, prosíme o vyplnění přihlášky, zdravotního dotazníku. Následně s Vámi bude sepsána smlouva a monitorovací list.

Více informací:

Sabina Mikulcová – odpovědná osoba - 739 583 853, email: ksk@vlcnov.cz

Vojtěch Surmař - manažer MAS Východní Slovácko - 606 863 992, email: vychodnislovacko@gmail.com

 

Tábory jsou pořádány v rámci projektu "1. Projekt OPZ+ MAS Východní Slovácko" (reg. č. ento projekt CZ.03.02.01/00/22_008/0000038), který je dotován z fondů Evropské unie a státního rozpočtu České republiky.